Ingeniør-jobs.dk

Find ledige ingeniørjobs. Skabt af jobsearch.dk

Studentermedhjælper til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi / Center for Høretab

Ingeniør i Sydjylland


Har du lyst til og erfaring med at arbejde med hjemmesider? Har du viden om eller lyst til at få viden om implementering af lov om webtilgængelighed? Vil du gerne have udviklet dine faglige kvalifikationer og være med til at gøre en forskel?

Så er der en mulighed for dig på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi / Center for Høretab i Fredericia.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har tilbud til mennesker med funktionsnedsættelser.Tilbuddet gælder hjælpemidler, vejledning og undervisning. Funktionsnedsættelserne kan være på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten. Center for Høretab, som er en afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, har tilbud til børn og unge med høretab. Centret driver en skole for børn og unge med høretab samt huser Specialrådgivningen til børn og unge med høretab, der leverer højt specialiserede ydelser på høretabsområdet, bl.a. udredning og/eller rådgivning i sager, hvor kommunale tilbud har behov for hjælp og støtte.

Nogle af dine generelle opgaver vil være at:

  • Transformere ældre hjemmeside til opdateret hjemmesideformat i henhold til retningslinjerne for hjemmesider i Region Syddanmark, herunder opdatere hjemmesidens visuelle og kommunikative udtryk
  • Komme med forslag til struktur og indhold til hjemmesiden, der gør det nemmere at opdatere denne fremadrettet
  • bidrage til forskellige supportopgaver

Vi for...

Vil du udbyde et ingeniør job?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.